20. november 2016 skrevet af Niels Brühl

Bevar Skovportene

Sådan lyder indbydelsen, der omdeles til husstandene omkring Rundforbi Port med indkaldelse til at møde op onsdag den 24/2 2016 kl. 16.

Sympatien for at bevare portene er ret betydelig, hvilket giver sig udslag i artikler og indlæg i medierne.

” Skovportene skal rives ned” …. siger skovrideren.

– SE INDSLAG FRA TV2 LORRY HER

Hvem der står for indbydelsen ved vi ikke. Efter et læserbrev fra Søren Mariegaard og Lina Oxfelt, Concordiavej i Nærum, formodes de at være afsender. Naboerne kender dem ikke endnu, men det skal vi komme til. Det er et velgørende initiativ, og det er med forventning vi ser frem til mødet.

En tilsvarende oplevelse har vi ikke været ude for før. For mig personligt, var der truffet endelige beslutninger. I løbet af efteråret 2015 er ”Nordvesthuset” revet ned. De første oplysninger om det kom frem i februar 2015 i forbindelse med ”Molboløbene”, hvor Frederiksborg Amts Avis havde et flot foto fra den første søndag. Ved omtale af dette foto blev det rygtevis nævnt, at huset og porten skulle rives ned.

En henvendelse til Hovedstadens Naturstyrelse bekræftede det, med den kortfattede baggrund, at hverken huset eller porten tjente til noget driftsmæssigt formål for skoven.

Livet i skovens huse fra 1870 er en meget spændende fortælling, som jeg kunne tænke mig at skrive om. Fra Naturstyrelsen Hovedstaden fik jeg indbydelse til at besøge arkivet på Boveskovgården, hvor jeg kunne kopiere dokumenter, som grundlag for en historisk beretning om livet i skovens huse fra 1870 og frem.

Min familie har været tilknyttet ”Kørom” fra 1879 til 1929. 1901 flyttede min fars familie ind i  ”Nordvesthuset”, Rundforbi,  det nye hus efter åbningen af Lyngby - Vedbæk banen. Farfar, Niels Hansen, hegnsmand, farmor Dorothea Hansen og  min far Aage Hansen 1 år gammel. I 1910 flyttede familien til et nybygget hus Alfred Christensens Vej 37, hvor Birgit og jeg stadig bor.

Efterfølgende undersøgelser bekræftede at Rudersdal kommune har givet nedrivningstilladelse i

August 2014. Beslutningen har ikke været fremlagt i Brugerrådet eller andre steder. Der er en kort bekræftelse i referat fra Brugerrådet september 2015, efter forespørgsel fra min kontakt.

I løbet af året 2015 forberedte jeg mig ved at lede i alle mulige arkiver. Der var næsten intet at finde i folketællinger, lokale vejvisere og andre arkiver som er undersøgt. Skovløberhusenes historie er under udarbejdelse, og der er flere interesserede, der har henvendt sig med oplysninger og fortællinger. Besøget i Naturstyrelsens arkiv venter stadig. Nu er vi så langt med det praktiske at vi kan tage fat på historien.

Projektbeskrivelse og finansiering af Nærumvænge Port er godkendt af Naturstyrelsen. Det er praktisk arbejde, som er sikret.

For hver port har der været et hus med skovløberfamilier, og deres historie vil vi gerne opsøge og fortælle.