OM OS

Foreningens formål er at medvirke til at sikre reetablering og vedligeholdelse af de røde porte i og omkring Jægersborg Hegn. Baggrunden for at foreningen er dannet er, at Naturstyrelsen var gået i gang med at fjerne disse røde porte, og at denne beslutning forekom at være meningsløs.

DIVERSE FAKTA

Foreningens navn De Røde Portes Venner
Hjemmehørende i Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 37780103
Reg. nr. 9570 og konto nr. 0011947603
Antal Medlemmer: 174 pr. juni 2017
Foreningen stiftet den 13. april 2016
Bestyrelsen konstitueret den 27. april 2016