24. november 2016 skrevet af Niels Brühl

Borgere i protest

Bevar kulturarven i Jægersborg Hegn – SE INDSLAG FRA TV2 LORRY HER
De ikoniske røde porte, der markerer indgangen til Jægersborg Hegn, skal rives ned. Den beslutning har fået en gruppe borgere fra Nærum op på barrikaderne

Den Røde Port ved Nærumgårdsvej er allerede savet ned.

Søren Mariegaard har i sin frustration har skrevet et brev til Miljø- og Fødevareminister Eva Kjær Hansen (V).:

"Det er med stor undren, at alle skovporte i Jægersborg Hegn fjernes. Er det glemt, at området også er en del af kongens jagtterræn? Harmonerer det med Verdensarv-udpegningen?" spørger han i sit brev til ministeren, hvor han samtidig opfordrer til, at de resterende porte bliver bevaret i skoven.
"De her porte er en kronjuvel som et kulturhistorisk levn her i lokalområdet. De fungerer som en rigtig fin indgang til skoven, og man lægger mærke til dem. Jeg begriber simpelthen ikke, hvad man sparer ved at save dem ned," siger Søren Mariegaard og fortsætter:

Rundforbi Port 18. februar 2016 Bemærk de store nedfaldne grene, der har knust enebærhegnet.   Der blev ryddet op omkring porten, og den blev malet 13. maj 2016

Rundforbi Port 18. februar 2016 Bemærk de store nedfaldne grene, der har knust enebærhegnet.
Der blev ryddet op omkring porten, og den blev malet 13. maj 2016

"Sidste år blev Jægersborg Hegn sammen med Jægersborg Dyrehave optaget på Unescos liste over Verdensnaturarv. Der er fem skovporte, som markerer de fem oprindelige indgange til Dyrehaven. Andre porte og låger er kommet til siden, men disse fem må tilskrives en særlig høj kulturhistorisk værdi, da de har været med helt fra starten i cirka 1670, da den udvidede Dyrehave blev anlagt. Alle fem porte er vigtige kulturhistoriske levn, som husker skovgæsten på, at Jægersborg Hegn også var en del af kongens jagtbane - og følgelig er hele området også ophøjet til verdensarv. 

Grundlæggende synes jeg, at det er en meget, meget dårlig beslutning at rive dem ned," fortæller Søren Mariegaard.

Skovporten ved Rundforbi i det nordvestlige hjørne af Jægersborg Hegn er under nedrivning. Lågerne er fjernet, og skovløberstedet Nordvesthus er revet ned for nylig. Privatfoto

To porte kan reddes
To af de oprindelige fem porte ligger i Jægersborg Hegn. Den ene ved Kørom, hvor skovporten stadig står i al sin pragt med majestætens kronede monogram.

Den anden står ved Rundforbi. Ifølge Søren Mariegaard er denne skovport i det nordvestlige hjørne under nedrivning. Lågerne er fjernet, og skovløberstedet Nordvesthus er for nylig blevet revet ned.
En tredje nyere skovport stod indtil for nylig for enden af Nærumgårdsvej. Men den blev savet ned i midten af januar (2016), og der er nu lavet en bom i stedet.

Resterne af Nærumvænge Port februar 2016

Resterne af Nærumvænge Port februar 2016