24. februar 2016 skrevet af Søren Mariegaard

Kære skovrider Hans Henrik Christensen

Jeg er en blandt mange borgere i Nærum og omegn, som er meget kede af det med de flotte røde skovporte i Jægersborg Hegn.

Dette brev er ikke ment som en provokation, men som en høflig forespørgsel. Det kommer på baggrund af den overvældende brede interesse, der er for at bevare skovportene.

Der er to ting, jeg bliver nødt til at nævne:

1.    Der foreligger uomtvistelige historiske fakta om området, som mange mener i sig selv forpligter til at bevare markeringen af den kongelige vildtbane fra 1670. Afgrænsningen er ganske indiskutabel og relevansen af de røde skovporte ligeså.

2.    Der er en meget stor lokal ængstelse over udsigten til, at skovportene fjernes. Rigtig mange har tilkendegivet deres nære tilknytning til skovportene. Det er beretninger, der virkelig ligger folk på sinde. Der er ingenlunde grund til at være i tvivl om, at skovportene og de røde låger er højt værdsatte. Hertil kommer bekymringerne for den stigende biltrafik i skoven, og her kunne besparelsen til portene let blive overhalet af øgede omkostninger til vejvedligehold.

Den 24. januar var jeg forbi hos Jer på Boveskovgård for at foreslå ministeren at bevare skovportene i Jægersborg Hegn. Skal love for der siden er kommet røre i Nærum blandt alle os skovport fans. Udover §20 spørgsmål og andre henvendelser til ministeren, forstår jeg også, at Rudersdal Kommune har opfordret Naturstyrelsen til at tage en tænke pause og sætte nedrivningen i bero.

I dag kom Rudersdal Avis til Rundforbi skovport, her mødte over 50 borgere op alene for med deres fremmøde at vise, at de ønsker skovportene bevaret (foto vedlagt). Jeg havde forberedt et par ord (som er vedlagt til din orientering). Det var meget vigtigt for mig at sige til de fremmødte, at det ikke nytter noget bare at brokke sig. Men i en ordentlig tone må vi undersøge, hvad der kan gøres. Tillad mig at bemærke, at dine svar til pressen har provokeret rigtig mange. Lad os gå mere konstruktivt til værks.

Jeg vil understrege, at mit forehavende ikke går ud på at ignorere virkeligheden, der byder på svære økonomiske prioriteringer. Og jeg tager fuldstændig afstand for de personlige udfald mod dig, som desværre er luftet i pressen/nettet. I dag var mit ærinde at se om folk ville komme ud til Rundforbi for at vise, at det her er vigtigt. Jeg vil mene det i den grad blev fastslået. Noget må gøres.

Nu er spørgsmålet, hvad vil der ske fremover?

I første omgang vil jeg være meget glad for, om du vil give en tilbagemelding på spørgsmålet:  Er det alene økonomi, der ligger bag beslutningen om at nedrive skovporte og låger i Jægersborg Hegn?

Det vil det være mig en fornøjelse at kigge forbi Boveskovgård igen til en snak om portene, hvis det har interesse.

Med venlig hilsen

Søren Mariegaard
Tlf: 41 95 46 70