BESTYRELSE O.L.

Formand
Søren Mariegaard

Concordiavej 20
2850 Nærum
Tlf. 93990216
mail@deroedeporte.dk

Advokat
Ulrik Iversen

Skodsborgvej 240
2850 Nærum
Tlf. 20910844
advui@mail.dk

Kasserer og Portnyt
Niels Brühl
Alfred Christensensensvej 37
2850 Nærum
Tlf. 61704206
nielsbryhl@live.dk
portnyt2850@gmail.com

Bank Reg. nr. 9570 og
konto nr. 0011947603

MobilePay 76703

 

Næstformand og projektleder
Henrik Ehrenreich
Mothsvej 16 B
2840 Holte
Tlf. 20645013
h.ehrenreich@mail.tele.dk

Suppleant
Thoralf Færch
Vejlegårdsvej 14
2840 Holte
Tlf. 51911607
b.faerch@hotmail.com

Suppleant
Susanna Hornbøl

Nærum Vænge 172
2850 Nærum
Tlf. 61461730
susannahornboel@hotmail.com

Hjemmeside
Anne Mette Nygaard

Wesselsmindevej 4
2850 Nærum
Tlf. 61308354
mail@annemettenygaard.dk

Bestyrelsesmedlem
Keld Raaschou

Bystykket 3
2850 Nærum
Tlf. 42342047
keld.raaschou@gmail.com

Sekretær 
Christoffer Buster Reinhardt
Ernst Bojesens Vej 1a, 2th
2840 Holte
Tlf. 51269926
christoffer.reinhardt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lasse Lund Hansen
Edelslundsvej 1a, 1tv
2930 Klampenborg
Tlf. 30254428
lundhans@gmail.com