SPONSORER

Vi er meget taknemmelige for alle de venlige bidragydere der har betænkt foreningen med økonomisk støtte.

Udover alle medlemmernes kontingent indbetalinger vil vi også gerne takke:

  • Tømmerhandler Johannes Fogs Fond
  • Hempel Fonden
  • 8 medlemmer har givet ekstra donationer
  • Krogager Fonden 
  • Aage og Johanne Louis-Hansens Fond
  • Nærum Grundejerforening
  • Lions Søllerød

Vi ser frem til yderligere sponsorater fremover. Der er brug for sponsorer til enebærstolper i kommende Dyrehavehegn ved portene.